BookBindChallenge 2013 – update

De BookBindChallenge 2013 heeft weer vele bijzondere inzendingen opgeleverd. U kunt ze met eigen ogen zien en kennismaken met een aantal van de binders tijdens de BoekunstBeurs Leiden. De banden zijn2 en 3 november te zien bij de stand van de Stichting Handboekbinden, Pieterskerk Leiden. Daar is ook weer de catalogus van de BBC 2013 te koop voor slechts 5,= .

Na een jaar van stilte is de BookBindChallenge terug van weg geweest. Midden november is het 5e deel uit de serie met als titel ”Moordopera” van de nieuwe auteur Marcel Verreck gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de losse katernen beschikbaar gekomen.

BookBindChallenge 2013 (BBC 2013) biedt amateur handboekbinders in het Nederlands taalgebied de gelegenheid op geheel eigen wijze het boek “Moordopera” (deel 5 uit de serie “Zeven Deventer moordzaken”) van de auteur Marcel Verreck te binden en het resultaat te exposeren tijdens de Deventer Boekenmarkt én later op de Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden. Het is geen wedstrijd, maar een uitdaging aan handboekbinders om op geheel eigen manier de inhoud van het boek te “vertalen” naar de boekband en de bindwijze.   Organisatie De BookBindChallenge 2013 is een project van ArtNik uitgaven en de Stichting handboekbinden. ArtNik levert de katernen en coördineert de verzendingen van de katernen en gebonden boeken.   Deelnemers krijgen na aanmelding via het deelnemersformulier (incl. automatische incasso van het deelnamebedrag) de katernen thuis gestuurd. Deelnamekosten bedragen € 15,- waarvan € 10,- voor de katernen en € 5,- voor de bijdrage in de verzendkosten en een ‘projectcatalogus’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@stichting-handboekbinden.nl of tel 030-6993805). De uiterlijke inzenddatum van de gebonden boeken is 28 juni 2013. Adres Stichting Handboekbinden, p/a ArtNik uitgaven, Papenstraat 7, 7411 NA Deventer. De boeken worden tentoongesteld tijdens de Deventer Boekenmarkt op 4 augustus 2013 en op de Boekkunstbeurs in de Pieterskerk in Leiden op 2 en 3 november 2013. Na de tentoonstellingen ontvangen de deelnemers hun boek medio november weer retour.   Aansprakelijkheid/ Rechten Noch ArtNik, noch de stichting Handboekbinden kan aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schade aan de ingezonden boeken. Uiteraard doet de organisatie haar uiterste best om alle ingezonden boeken met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Met het inzenden van het boek voor de expositie geeft de maker tevens toestemming aan de SHB tekst- en beeldmateriaal te publiceren in het tijdschrift Handboekbinden, de website en de nieuwsbrief van de stichting, echter alleen in het kader van het project BBC 2013. Alle overige rechten blijven bij de inzender.   Specificaties katernen Het boek bestaat uit 19 gevouwen katernen van 16 pagina’s, plus een extra blanco katern van 8 pagina’s. Het papier is Romandruk, 90 grams, 1,9 opdikking   Inschrijfformulier Klik op de volgende link: inschrijf BBC_2013 voor het inschrijfformulier. Deelnemers worden verzocht bij inzending van het boek de volgende gegevens te vermelden: naam; adres; e-mailadres; telefoonnummer én over het boek een korte toelichting; gebruikte materialen, bindwijze/techniek en motivatie.