Boekbindmanifestatie Stellingwarver Schrieversronte

nieuwe informatie Boekbindmanifestatie Oldeberkoop

Tijdens de kunstroute ‘Open Stal’ van 12 juli t/m 10 augustus worden de inzendingen van de boekbindmanifestatie tentoongesteld. Naar verwachting laten ongeveer 35 handboekbinders zien op welke manier zij het kunstenaarsboek ‘Van schotel tot slingerpad’ hebben gebonden. Daarnaast verzorgt de SHB in de weekenden mini-workshops

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte (SSR) in Oldeberkoop publiceerde in januari 2014 een kunstboek: Van schossel tot slingerpad met daaraan verbonden een boekbindmanifestatie. In het het boek is werk opgenomen van drie bekende beeldend kunstenaars en drie dichters uit de Stellingwerven regio en is ook verkrijgbaar in losse katernen. Op website www.stellingwarfs.nl wordt een uitgebreide indruk gegeven van de inhoud van het boek.
Er is geen categorie-indeling, alle bindwijzen zijn toegestaan.
U kunt zich aanmelden voor deelname bij SSR, o.v.v. Boekbindmanifestatie. Adres: Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop, e-mail: info@stellingwarfs.nl, De kosten voor deelname bedragen €20,00 per inzending voor toezending van de katernen, retourzending van het boek alsmede een catalogus en deelnemersreglement. Na ontvangst van uw betaling op rekening NL26FRBK0299807711 t.n.v. Stichting Stellingwarver Schrieversronte worden de katernen u omstreeks 1 februari 2014 toegezonden. De uiterlijke inzendtermijn voor het gebonden boek is 15 mei 2014. De katernen zijn ook verkrijgbaar tijdens het Boektotaalfestival, Steenwijk