Boekpresentatie Gruuthuse handschrift

Egidius, waer bestuGruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Wonder boven wonder is het handschrift bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek.Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en uitgeverij Verloren publiceert de KB een kritische editie van het handschrift op 12 juni a.s. vanaf 15 uur in de KB te Den Haag. info en aanmelden Huygens Ing