Neem een kijkje in de schatkamer

In de collectie van de Bibliotheek Arnhem zijn zo’n 43.000 oude drukken en handschriften te vinden. In een ruimte in het Erfgoedcentrum van Rozet, de ‘schatkamer’, zijn op 17 februari een aantal van deze prachtige boekbanden te zien.Daarnaast wordt een aantal topstukken uit de collectie gepresenteerd en toegelicht, waaronder de beroemde Atlas van Blaeu en fraaie middeleeuwse handschriften.De objecten zijn onder meer afkomstig uit voormalige kloosters, de boekerij van Arnhem, de vroegere Gelderse Academie in Harderwijk, het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur en de nalatenschappen van voorname Arnhemmers zoals Alexander Ver Huell. Aanmelden kan via de site van Rozet.