Excursies Stichting Handboekbinden

Dit najaar organiseert de SHB weer diverse activiteiten. Bezoek van Heek Scholco, producent van boekbinderslinnen of woon de lezing over perkamenten boekbanden van Rens Top bij in de KB.
Inschrijven nog mogelijk!

Excursie van Heek Scholco. Op 15 november organiseren we een bezoek aan van Heek- Scholco in Losser (OV). Dit bedrijf is een belangrijke producent van boekbinderslinnen.
Tijden: 10.00 – ± 13.30 uur. 
Programma: ontvangst, bedrijfsinformatie, presentatie materialen, gelegenheid tot het stellen van vragen, rondleiding door de fabriek.

Lezing perkamenten banden. Als vervolg op ons symposium over perkament afgelopen januari, zal Rens Top van de Koninklijke Bibliotheek 25 november een lezing houden waarin hij zowel historische als eigentijdse perkamenten banden laat zien. De nadruk ligt daarbij op de wijze waarop de getoonde banden zijn gedecoreerd en welke technieken daarbij zijn gebruikt.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 13.30 uur.
Inschrijven uiterlijk 1 november.

Inschrijven voor SHB excursies: Inschrijving onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer,  donateurnummer en naam excursie.
Per e-mail aan activiteiten@stichting-handboekbinden.nl
of per brief naar secretariaat SHB, Laan van Vollenhove 2287, 3706HC Zeist.

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Donateurs hebben voorrang. Kosten 5,- euro voor donateurs en 8,- euro voor niet-donateurs
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. Betalen op rekening  3814157 (IBAN NL97INGB000814157) t.n.v. Stichting Handboekbinden o.v.v. excursie en naam deelnemer.